МОЕТО

ТВОРЧЕСТВО

 

ЖИВОПИС

ФОТОДИЗАЙН

КНИГИ

РАЗКАЗИ

ПЪТЕПИСИ

ИНТЕРВЮТА

ПСИХОЛОГИЯ

ИЗДАТЕЛСТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Родена съм на 7 МАЙ 1966г.в гр.Тетевен.
     Живея и работя като психолог и художник в Стара Загора.
     Винаги можете да ми пишете на електронната поща: kameliqmircheva@abv.bg

     Образование:
     1985-Художествена гимназия по приложни изкуства гр.Троян квалификация художник-изпълнител със      специалност - керамика и педагогическа правоспособност
     1989г.ПИ"Акад.Т.Самодумов"Ст.Димитров, специалност:"Педагогика на обучението по изобразително      изкуство и труд и техника"
     1995г.- ЮУ"Н.Рилски"- Благоевград - Педагогика на обучението по техника и технологии
     1995г.-ЮУ"Н.Рилски"Благоевград - Начална педагогика със специалност - изобразително изкуство
     1995г.-Тракийски университет - Стара Загора-ІІ клас квалификация по изобразително изкуство
     2000г.- СУ"Св.Климент Охридски"-ПСИХОЛОГИЯ, специализации: социална психология и психология на      развитието, образованието и културата
     2002г.- Позитивна психотерапия - Висбаденска школа при българско Дружество по позитивна      психотерапия

     Автор съм на книгите:
     - Спомен от вчера - стихосбирка, Изд. Кота - гр.Стара Загора,2003
     - Как да избегнем войната с децата си, Изд. Арт клуб "Херос" Ст.Загора 2006
     - Тийнейджърите - как да ги обичаме и подкрепяме, Изд. Арт клуб "Херос" Ст.Загора 2006
     - Психология на малките групи /лекционен курс/ Изд. Арт клуб "Херос" Ст.Загора 2006
     - Психологическо консултиране /лекционен курс/, Изд. Арт клуб "Херос" Ст.Загора 2006
     - Преодоляване на проблеми в общуването и позитивно претълкуване на конфликти /обучителна      програма социално-психологически тренинг с елементи на арттерапия/ Изд. Арт клуб "Херос" Ст.Загора      2006
     - Нетрадиционни педагогически подходи, Основни школи в психологията , Изд. Арт клуб "Херос"      Ст.Загора 2006
     - Проблемно поведение на деца в училищна възраст /рискови фактори и стратегии за справяне/      подготвена за печат 2007г.
     - Танцът на мислите /разкази/ - подготвена за печат 2007г.
     - Читалищна дейност в с. Лесидрен, Ловешко 2007
     - Познатият и непознат Мирчо Мирчев /монография за живота и творчеството на художника от      Лесидрен/      2008г.
     - Родословни дървета на родове от с. Лесидрен, Ловешко /подготвена за печат/
     - В многоточието на въпросите - 2009 г. - поезия, кратка проза, някои прозрения
     - Надбягване с времето - 2010 г. - роман, проза, поезия
     - Пътища извървяни - извървяни пътища - 2010 г. - пътеписи и интервюта
     - За хората и техните пътища - 2011 г. - 43 интервюта
     - Стрес и психични стратегии за справяне - 2012 г. - психология
     - Нетрадиционни психологически подходи/ Психологически школи и направления - 2012 г. -      психология
     - Комуникативни умения и ефективно общуване - 2012 г. - психология
     - Човекът в огледалото - 2012 г. - педагогика
     - Мост между световете - 2012 г. - пътеписи

     
     Имам 18 самостоятелни изложби.

     Член съм на:
     - От 2001г.-Арт-клуб"Херос"-Стара Загора, председател на УС
     - От 2004г.-Дружество на писателите в Стара Загора
     - От 2006г.- Дружество на психолозите в България

     Награди:
     - 1996г.-Награда на в-к "Учителско дело"за цялостно творчество
     - 2003г.-Награда на в-к"Азбуки" -конкурс за литературно творчество І място за разказ и ІІ място в      раздел      поезия
     - 2004г.- награда от конкурс за литературни и художествени творби организиран от фондация "Свети      Патриарх Евтимий"
     - 2007г.- поощрителна награда за поезия в Кулски поетичен панаир

 

© 2015ArtDesign, All rights reserved!